تبلیغات
مَـدرِســــهِ شَبـــآنِــه روزیــــِ دُخــتَرآنــ - کلاس ها
نام درس
 نام معلم
 کدنویسی به صورت تصویری
فضیلت جونم
 سحرو جادو

 نقاشی
 زبان اینگیلیسی
 
 زبان کره ای
 
 زبان ژاپنی
 
 رمان نویسی
گیتی جونم
 معجون سازی
 
 موسیقی 
 گیاهان عجیب
 
 آشپزی
 
 نجوم 
 کاردستی 
 طراحی شخصیت
 
 علوم 
 آشنایی که با تمام انیمه ها
 
 جانوران عجیب
 
 استفاده از کامیوتر
 
 پیشگوییی در مورد آینده
 
 ستاره شناسی
 
 کشف قدرت درونی خود
 
 تاریخ 
 علوم ریاضی
 
 شناخت دنیای هالیوود
 
 شیک بودن
 
 داستان نویسی
 گیتی جونم