تبلیغات
مَـدرِســــهِ شَبـــآنِــه روزیــــِ دُخــتَرآنــ - معـلمـ کـد نویسـیـ

معـلمـ کـد نویسـیـ

نویسنده : FAZILAT
سلــآمـــ دوجـتـــآنــ عــزیزمــ

من فضیلتـ هستمـ معلمـ کـد نویسیـ بـآ تصویر

من روشـ کـآرمـ باشمـآ اینطوریـ پیشـ میرهـ

من هر جلسهـ آموزشـ میدمـ بهتونــ با تصاویرمـ

بعد هـر جلسهـ یکـ امتحانـ ازتونـ میگیرمـ اگهـ قبولـ شدید

میتونید به جلسهآ بعد هم حضور داشتهـ باشید

شهریه کلاسـ کد نویسیـ همـ 50 کامنتـ به همینـ پستـ

ضرفیت کلاسـ 5 نفر هستشـ

 نـآمــ هزینهـ سنـ
 1:گیتیـپرداخت شد
 ........
2:کاترین سالواتور پرداخت شد
 14
 3:فاطمه پرداخت شد
 11
   
   


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 28 شهریور 1396 05:32 ب.ظنمایش نظرات 1 تا 30